Information

Information

Vett & etikett

Sunt förnuft och hänsyn till varandra är en grundpelare för att vi alla ska trivas. Att bo i en bostadsrättsförening innebär att vi tillsammans äger och förvaltar husen där vi bor. Vi ansvarar därmed själva för att skapa trivsel runtomkring oss. 

 

Medlemmarnas ansvar och skyldigheter

Enligt lagstiftningen och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att bevara sundhet, ordning och reda inom fastigheten. Tänk på att detta även gäller exempelvis dina gäster eller hantverkare. 

 

Buller och störningar

Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar. Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl 22.00-07.00. Informera gärna dina närmsta grannar i god tid före en aktivitet som kan störa. Det kan gälla exempelvis vid fest eller större reparationsarbeten. Tänk också på att andra ljud kan upplevas som störande, exempelvis damsugning, hammarslag, torktumling med mera. 

 

Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut din bostadsrätt i andrahand måste du först göra en ansökan hos styrelsen, varefter beslut fattas. 

 

Brandsäkerhet

Varje bostadsrätt är försedda med brandvarnare, det är dock ditt ansvar som bostadsrättsinnehavere att se till att brandvarnarna fungerar och underhålls. Tips är att kontrollera batteriet regelbundet, förslagsvis vid 1:a advent. Glöm inte brandsläckare och brandfilt.

 

Försäljning

Vid eventuell försäljning skall ny ägare godkännas av styrelsen, därför är det bra att du meddelar styrelsen om du har för avsikt att sälja din bostadsrätt, så att vi är förberedda. 

 

Yttre förändring och tillbyggnad

All yttre förändring skall skickas in som motion till styrelsen. Styrelsen tar beslut i dessa frågor och ser då till föreningen och föreningens medlemmars bästa. 

 

 

 

För mer information, vänligen läs våra stadgar eller kontakta styrelsen. 

 

Stadgar

Dokument

Boendeinformation

Övriga dokument